Zdążyć z deratyzacją | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zdążyć z deratyzacją

Elżbieta Zembrzuska / 17 października 2023

Wraz z nadejściem jesieni gryzonie szukają schronienia na zimowe dni. Ich populacje czasem urastają do rozmiarów plagi. Pomijając to, że niszczą dobra materialne, przenoszą także choroby odzwierzęce, pasożyty i bakterie. Przypadkowy kontakt z gryzoniami, nawet pośredni, może przyprawić nas o poważne problemy ze zdrowiem. Gryzonie stanowią szczególne zagrożenie dla osób z obniżoną odpornością, małych dzieci i seniorów. Dlatego, dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego należy zwalczać myszy i szczury, sięgając po deratyzację. Deratyzacja przeprowadzona w sposób fachowy samodzielnie, lub przez wyspecjalizowany podmiot odstrasza gryzonie i ogranicza ich populację, wpływając na poprawę stanu sanitarnego i warunków, w których żyjemy.

Właściciele nieruchomości i ich zarządcy mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji co najmniej jeden raz w roku, w okresie od 1 października do 30 listopada. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława deratyzacja jest obowiązkowa na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i wielolokalowymi, budynkami użyteczności publicznej, w budynkach zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno spożywczego i usługowych, w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych i w studzienkach przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

Tych właścicieli nieruchomości i zarządców, którzy zapomnieli albo z innych względów jeszcze deratyzacji nie przeprowadzili PROSIMY, żeby ją wykonali w najbliższym czasie.

Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku tj. przestrzegania ustawy i Regulaminu podlega kontroli.