Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Źródło ogrzewania zgłosisz, nie wychodząc z domu. Masz czas do końca czerwca!

Krzysztof Napierski / 12 stycznia 2022

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można składać online bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej za pośrednictwem urzędu miasta.

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celami jej stworzenia są poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.

Deklarację muszą złożyć właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania;
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, może wypełniony formularz przesłać lub złożyć osobiście w urzędzie miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami, a także filmy instruktażowe i bogata sekcja z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, są dostępne TUTAJ.

GUNB, KN

fot.: Pixabay