Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Jak płacić za odpady?

  • Od 1 stycznia 2022 r. ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   12,50 zł za 1 m3 zużytej wody - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi…
  • Ze względu na kilka przypadków zachorowania na covid-19 wśród pracowników Urzędu Miasta Mława, w okresie od 3 listopada 2020 r. do 16 listopada 2020 r. włącznie nieczynne będą kasy w Urzędzie. Opłaty…
  • Opłatę za odpady komunalne wnosi właściciel nieruchomości. Opłatę można wnosić na 2 różne sposoby: - w kasach Urzędu Miasta Mława, lub - przelewem na indywidualny rachunek bankowy podatnika.
  • Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są wnosić opłatę za…
  • schemat.jpg 1
    Od 1 lipca 2020 r. zmienia się sposób naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta Mława. Procedurę zawartą w uchwale zilustrowaliśmy przejrzystym algorytmem. Publikujemy go…