Mławska Rada Seniorów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Mławska Rada Seniorów

  • Mławska Rada Seniorów działa w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu.…