Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: root@npc.pl


Ważne linki związane z III sektorem

Publikowane od
Publikowane do

www.ngo.pl,
www.pozytek.gov.pl,
www.klon.org.pl,
www.jawor.bazy.klon.org.pl

Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ NGO

* Fundacja J&S Pro Bono Poloniae www.jsprobono.pl
* Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga www.kronenberg.org.pl
* Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
* Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej www.fwpn.org.pl
* Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży www.pnwm.org
* Ambasada Królestwa Niderlandów www.nlembassy.pl (informacje na stronie dostępne po angielsku)
* Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl
* Program Młodzież Narodowa Agencja Programu Młodzież www.youth.org.pl
* Instytut na rzecz Ekorozwoju www.ine-isd.org.pl
* Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich www.pafpio.pl
* Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO www.bordo.innet.pl
* IDEALIST-projekt Action Without Borders www.idealist.org
* Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych www.fip.ngo.pl
* Fundusz Strukturalny Unii Europejskiej "Partner" www.silesia-region.pl

FINANSE

www.fundusze.ngo.pl
www.arimr.gov.pl
www.cofund.org.pl
www.europa.eu.int
www.infoeuropa.gov.pl
www.youth.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

www.ekofundusz.org.pl
www.nfosigw.gov.pl
www.gef.undp.org.pl
www.parp.gov.pl

INNE

www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
www.klon.org.pl
www.jawor.bazy.klon.org.pl


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/wazne-linki-zwiazane-z-iii-sektorem