Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Trasa rowerowa

Publikowane od
Publikowane do

Trasa rowerowa o długości ok. 45 kilometrów, biegnie zarówno drogami asfaltowymi i polnymi. Rozpoczyna się od stacji kolejowej Mława - Miasto, omijając centrum wiedzie nasypem, wąską ścieżką w kierunku wiaduktu. Tuż za nim skręca w lewe rozwidlenie, i dalej biegnie wzdłuż starego nasypu kolejowego, budowanego w czasie okupacji hitlerowskiej przez polskich jeńców.

Osiągając szosę w Otoczni Starej, trasa skręca w lewo i zbacza z asfaltu po ok. 100 m prowadząc cały czas prosto wzdłuż starego nasypu. Po dojechaniu do szosy, należy skręcić w prawo, kierując się na Wyszyny, gdzie na wzgórzu znajduje się kościół i cmentarz z kwaterą żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939r.
Stamtąd szlak skierowany został do Wiśniewa, gdzie przecina drogę E-7, kierując się do Podkrajewa. Następnie za przecznicą skręca w prawo w kierunku Mławy, przecinając Wojnówkę, a w pobliżu Wiśniewka skręca w lewo na Korboniec. W Korbońcu trasa odbija w polną drogę w prawo, która lekkim łukiem doprowadzi nas do szosy Mława - Turza. Tutaj skręcamy w lewo i zjeżdżamy w dół ok.100 m, po czym odbijamy znów w prawo i leśną droga dojeżdżamy do czerwonego szlaku turystyczne¬go. Następnie aż do szosy Mława – Żuromin kierujemy się czerwonym szlakiem, potem szosą w dół do drogi prowadzącej do Lewiczyna. Widoczny po prawej stronie pierwszy bunkier - jeden z szeregu polskich umocnień z czasów II wojny światowej. Na trasie zauważalnych jest ich osiem.
Z Lewiczyna trasa wiedzie do szosy na Mławę, a następnie skręca w drogę prowadzącą nad zalew. Dalej kierujemy się do szosy Mława – Działdowo, skręcamy w lewo jadąc w dół ok. 100 m., nie zważając na zakręt w lewo jedziemy prosto wspinając się na nasyp kolejowy. Za torami trasa skręca w lewo i prowadzi polną drogą, po lewej stronie zostawiając Zimnochę. Nie dojeżdżamy do szosy na Piekiełko, wcześniej skręcając w prawo, jedziemy prosto aż do najbliższej dróżki w lewo. Dopiero teraz przecinamy drogę na Piekielko i jedziemy prosto, zostawiając po prawej jezioro na Krajewie, aż do szosy E-7. Poboczem kierujemy się do Mauzoleum w Uniszkach, gdzie kończy się trasa.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/trasa-rowerowa