Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Grunty pod inwestycje przy drodze krajowej Nr 7

Publikowane od
Publikowane do

 

Lokalizacja:
Mława, okolice ul. Płockiej
Forma własności:
Własność gminy  Miasto Mława
Powierzchnia:
7,8428 ha
Obecne użytkowanie terenu:
Grunty rolne
Istniejąca zabudowa:
Brak
Otoczenie, sąsiedztwo:
Teren położony wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w okolicy ul. Płockiej (wylot na Warszawę)
Uzbrojenie terenu:
Prąd na terenie nieruchomości, woda i kanalizacja w odległości do 200 m.
Atrakcyjność lokalizacyjna:
Bardzo dobra lokalizacja przy drodze krajowej nr 7; ok. 2 km od centrum miasta
Sposób zagospodarowania:
Określony w MPZP, przeznaczenie podstawowe: tereny magazynowo-składowe (część), tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i drobnej wytwórczości (część)
Wymagania urbanistyczne:
Wysokośc zabudowu do 9m, powierzchnia biologicznie czynna - minimum 20%
Środowisko naturalne:
Bez szczególnych ograniczeń
Proponowana cena:
Ustalona w drodze przetargu
Forma zbycia praw:
Sprzedaż

Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/grunty-pod-inwestycje-przy-drodze-krajowej-nr-7