Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Procedura aplikowania o środki z Budżetu Miasta Mława

Publikowane od
Publikowane do

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława 138/2013 z 5 rudnia 2013 r. zostały przyjęte procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława.

Zostały one opracowane, aby dokładnie wyjaśnić procedurę aplikowania o środki z budżetu Miasta Mława oraz aby ułatwić Państwa pracę.

Wprowadzono katalog kryteriów formalnych do złożonej oferty, umożliwiając organizacjom w przypadku braków w ofercie, ich uzupełnienie.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/procedura-aplikowania-o-srodki-z-budzetu-miasta-mlawa