Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2012 rok

Publikowane od
Publikowane do

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-2012-rok