Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Publikowane od
Publikowane do

Program Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, przyjęty Uchwałą NR XXIV/298/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2017-rok