Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Wieczfnia dla Cmentarza Żołnierzy Armii Modlin

Publikowane od
Publikowane do

Trwają starania Burmistrza Miasta Mława zmierzające do utworzenia w Uniszkach Zawadzkich symbolicznego Cmentarza Żołnierzy Armii Modlin. Miałby on się znaleźć na obszarze przestrzeni publicznej wyznaczonym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na prośbę burmistrza Sławomira Kowalewskiego, do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna została wpisana projektowana przestrzeń publiczna stanowiąca fragment Linii Obronnej Mławy z 1939 r. (na mapce oznaczona czerwonym kolorem i literami UP – na wschód od drogi krajowej nr 7). Jej podstawowym przeznaczeniem, określonym w studium, jest –  zgodnie z sugestią burmistrza – organizowanie tam rekonstrukcji historycznych Bitwy pod Mławą, utworzenie Muzeum Historii Bitwy, Broni i Militariów oraz służenie mieszkańcom jako miejsce spotkań. Dopuszczalne są tam miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, infrastruktura techniczna, pole namiotowe, zieleń wysoka i niska oraz obiekty małej architektury. Jak czytamy w dokumencie, obowiązuje umieszczenie elementów wskazujących na historię i tożsamość miejsca.

Studium radni Gminy Wieczfnia Kościelna przyjęli stosowną uchwałą 22 lipca 2015 r. Był to ważny etap na drodze do utworzenia Cmentarza Żołnierzy Armii Modlin, o co Burmistrz Miasta Mława stara się już od lat. Sławomir Kowalewski bardzo sobie ceni dobrą współpracę z samorządem Wieczfni Kościelnej, dzięki której jesteśmy coraz bliżej zrealizowania tej szczytnej idei. Więcej na jej temat można przeczytać na naszej stronie internetowej pod zakładką „Cmentarz Żołnierzy Armii Modlin”.

Treść studium jest dostępna na stronie http://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/7680/wiadomosc/271241/studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_.

 KN / UMM

Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/wieczfnia-dla-cmentarza-zolnierzy-armii-modlin