Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Mariusz Łazicki


Konsultacje społeczne dotyczące projektu programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Publikowane od
Publikowane do

Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Forma i miejsce udostępnienia dokumentacji sprawy:

Programu ochrony środowiska dla Miasta Mława do roku 2022 wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko:

1) w wersji papierowej do wglądu w Wydziale Środowiska - pokój nr 17 w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl,

2) w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – podstrona poświęcona konsultacjom społecznym.

Wnioski i uwagi dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz  dot. konsultacji społecznych mogą być składane do Burmistrza Miasta Mława:

1) w formie pisemnej, ustnie do protokółu prowadzonego przez Urząd Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19 w Wydziale Środowiska, pokój Nr 17 w terminie od 11 kwietnia do 11 maja 2017 r. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00,

2) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) e-mail: mariusz [dot] lazickiat[2][1]mlawa [dot] pl (mariusz[dot]lazicki[at]mlawa[dot]pl), w terminie od 11 kwietnia do 11 maja 2017 r.

Osoba odpowiedzialna: Inspektor  ds. gospodarki odpadami komunalnymi, pok. nr 17,
e–mail: mariusz [dot] lazickiat[2][1]mlawa [dot] pl, tel. 23 654 32 96, wew. 302.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  dot. konsultacji społecznych jest Burmistrza Miasta Mława.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-miasta-mlawa-do