Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Mariusz Łazicki


RAPORT z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Publikowane od
Publikowane do

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mława o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Mława zostało opublikowane na podstronie strony internetowej Miasta Mława (www.mlawa.pl) w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-miasta-mlawa-do-roku-2022.html , a także wywieszone na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/raport-z-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-opracowania-projektu-programu