Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Tylko do jutra, 31 maja nabór projektów do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Publikowane od
Publikowane do

Tylko do jutra, 31 maja można składać propozycje projektów do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta na wskazane przez mieszkańców projekty. Konsultacje w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeprowadzane są po raz trzeci.

Środki przeznaczone na realizację projektów na rok budżetowy 2018 wynoszą 300.000 złotych.

W przypadku projektów inwestycyjnych propozycje mogą dotyczyć infrastruktury, która należy do Miasta Mława. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Mławy, który ukończył 16 lat. Można złożyć tylko jeden wniosek.

Gdyby pojawiły się wątpliwości na etapie pisania projektów zapraszamy do Urzędu Miasta, pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach pracy - ogólne zasady wyjaśni p. Agnieszka Puzio Dębska, tel. 236546433, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaat[4][3][2]mlawa [dot] pl, porady inwestycyjne prosimy uzgadniać z pracownikami wydziału inwestycji – p. Grażyną Walasek (e-mail: grazyna [dot] walasekat[4][3][2]malwa [dot] pl oraz p. Dariuszem Nieznańskim (e-mail: dariusz [dot] nieznanskiat[4][3][2]mlawa [dot] pl), tel. do wydziału – 236546442.

Propozycje Państwa projektów zostaną poddane weryfikacji, która potrwa do 11 sierpnia br. W przypadku konieczności dokonania poprawek we wnioskach, autorom pomysłów zostaną przekazane informacje dotyczące ewentualnego uzupełnienia informacji.

16 sierpnia na stronie www.mlawa.pl zostanie ogłoszona ostateczna lista propozycji projektów zakwalifikowanych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie rozpoczniemy tego samego dnia, potrwa ono dłużej niż w poprzednich latach, bo aż 4 tygodnie (do 15 września). Zorganizowane zostanie również spotkanie w trakcie którego autorzy projektów omawiać będą projekty zakwalifikowane do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego, a tym samym zachęcać będą mieszkańców do poparcia ich inicjatyw.

Obliczenie wyniku będzie polegało na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. Za wybrane uzna się te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przeznaczonej na budżet obywatelski puli. Zwycięskie projekty poznamy w terminie do 11 października.

W 2016 roku zrealizowany został projekt obywatelski - Plac zabaw na terenie MOSiR, który zdobył 407 głosów mieszkańców (na 1471) i pierwsze miejsce w rankingu projektów zgłoszonych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2017 roku po zliczeniu ważnych głosów okazało się że ponad 33 % spośród głosujących wybrało projekt Wizja rewitalizacji skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora". Z liczbą głosów 1510 wygrał projekt miejsca odpoczynku dla mieszkańców Wólki.

W załączeniu formularz propozycji projektu do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zachęcamy do udziału.

Podstawa prawna przeprowadzanych konsultacji: Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/tylko-do-jutra-31-maja-nabor-projektow-do-mlawskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok