Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Monika Żółtak


„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A8”

Publikowane od
Publikowane do

[1]

[2]

Obszar A8 obejmuje ulice: 

Akacjową, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza Pużaka, Górną, Majora Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowską, Podgórną, Ostaszewskiego oraz Cmentarną.

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest: w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Podgórnej, włączenie w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Biskupa Leona Wetmańskiego i ul. Dobrskiej, włączenie w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Altera, włączenie w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Jasińskiego i Napoleońskiej, a także włączenie w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Cmentarnej.

Długość nowobudowanej sieci wynosi około 5717,5 m.

Planowany termin realizacji:

07.03.2017r. - 06.02.2018r.

Wykonawca:

Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c.,

ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława,

Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a8-0