Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Monika Żółtak


„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A2”

Publikowane od
Publikowane do

[1]

[2]

 Obszar A2 obejmuje ulice:

Żabieniec, Okólną, Nowowiejską, Piaskową (część).

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Okólnej oraz w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Browarnej i w istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany w ul. Nowowiejskiej.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=2175 m.

Planowany termin realizacji:

01.02.2018r. - 31.08.2018r.

Wykonawca:

Zakład Projektowo – Wykonawczy WOD-KAN, C.O.,Gazu „ART-HAUS” Artur Hausman,

ul. Okólna 33, 06-500 Mława.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a2-0