Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Monika Żółtak


„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A4”

Publikowane od
Publikowane do

[1]

[2]

 Obszar A4 obejmuje ulice:

Łąkową, Spokojną, Karcza.

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w ul. Padlewskiego oraz w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Paderewskiego.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=386 m oraz rurociągu tłocznego ok. L=57 m.  Ilość planowanych sieciowych tłoczni ścieków wynosi 1 kpl.

Planowany termin realizacji:

01.03.2018r. - 30.06.2018r.

Wykonawca:

Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c.,

ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława,

Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a4-0