Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Monika Żółtak


KOMUNIKATY O PROWADZENIU ROBÓT

Publikowane od
Publikowane do

[1]

 KOMUNIKATY O PROWADZONYCH ROBOTACH KANALIZACYJNYCH

W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi na obszarach Aglomeracji Mława, związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” informujemy o rozpoczęciu i postępie robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.

Roboty budowlano-montażowe prowadzone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00. W dniach kiedy będą wykonywane roboty odtworzeniowe-asfaltowanie mieszkańcy i właściciele sąsiednich posesji zostaną powiadomieni o utrudnieniach.

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A1 - ulice: Olesin

Trwają prace na obszarze A1 w ulicy Olesin i Zabrody. Następnie realizowane będą roboty w ulicach: Olszynowa, Ogrodowa, Sadowa oraz Krucza.

Roboty na obszarze zostały zakończone.

 

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A6 - ulice: Brukowa

Trwają prace na obszarze A6 w ulicy Brukowej. Następnie realizowane będą roboty w ulicach: Kościelna, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkowa, Kapliczna, Piłsudskiego, Graniczna oraz Bracka .

Roboty zostały zakończone w ul. Brukowej i Krajewskiego.

Planowany termin zakończenia robót w pozostałych ulicach: 30.10.2019r.

 

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A2 - ulice: Okólna

Trwają prace na obszarze A2 w ulicy Okólnej oraz Piaskowej. Następnie realizowane będą roboty w ulicach: Browarna, Nowowiejska oraz Żabieniec.

Przewidywany termin zakończenia robót: 15.04.2019r.

 

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A4 - ulice: Karcza, Łąkowa i Spokojna.

Roboty na obszarze zostały zakończone.

 

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A3 - ulica Poziomkowa (odcinek dł. 184,89 m od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Malinowej), Malinowa (cała ulica dł. 186,7 m), Wiśniowa (cała ulica dł. 315,25 m), Piaskowa (odcinek dł. 56,4 m od ul. Wiśniowej w kierunku ul. Poziomkowej)

Roboty na obszarze zostały zakończone.

 

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A7 - ulica Nowa (odcinek dł. 400,2 m od ul. Napoleońskiej w kierunku ul. Abp. Nowowiejskiego) i Jasna (cała ulica dł. 230,75 m)

Roboty na obszarze zostały zakończone.

 

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A8 - ulice: Akacjowa, 20 Dywizji Piechoty WP (cała ulica dł. 397,5 m), Bp. L. Wetmańskiego (odcinek dł. 300,9 m od ul. A. Dobrskiej w kierunku ul. Górnej), K. Pużaka (cała ulica dł. 313,15 m) , Górna (odcinek dł. 280 m od ul. A. Dobrskiej w kierunku ul. O.B. Kryszkiewicza), Mjr. S. Grudkowskiego (odcinek dł. 221,4 m od ul. W. Altera w kierunku ul. 20 Dywizji Piechoty WP), O.B. Kryszkiewicza (odcinek dł. 157,7 m od ul. Górnej w kierunku A. Dobrskiej) , T. Jasińskiego (odcinek dł. 555,7 m od ul. Napoleońskiej), W. Altera (odcinek dł. 132,36 m od ul. Mjr. S. Grudkowskiego w kierunku ul. Ciechanowskiej), Ciechanowska (odcinek dł. 323,68 m od ul. A. Dobrskiej w kierunku ul. Makowej), Podgórna (cała ulica dł. 322,05 m), Ostaszewskiego oraz Cmentarna (cała ulica dł. 557,8 m).

Roboty na obszarze zostały zakończone.

 

Miejsce prowadzenia robót:

OBSZAR A5 - ulice: S. "Grota" Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki, Piłsudskiego oraz Graniczna.

Roboty na obszarze zostały zakończone.

 

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

  • jednostronne zwężenie jezdni;
  • w razie potrzeby ruch wahadłowy, za kierowanie ruchem odpowiedzialny jest Wykonawca;
  • projekt nie przewiduje zamknięcia ulic w godzinach pracy brygady montażowej;
  • zapewniony dojazd do posesji, przy których będą prowadzone roboty montażowe.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/komunikaty-o-prowadzeniu-robot