Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


generał Leszek Surawski

Publikowane od

W podziękowaniu za służbę mającą na celu zapewnienie pokoju
i bezpieczeństwa naszej ukochanej Ojczyzny, za zaangażowanie i wielkie serce w organizację mławskich obchodów rocznic wybuchu II wojny światowej
w formie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą z 1939 roku,
za ogromną sympatię i przyjaźń dla Miasta Mława oraz jego mieszkańców

Rada Miasta Mława
Uchwałą Nr XLIV/526/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mława

nadała

Panu generałowi dr Leszkowi Surawskiemu  
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mława

Z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów

    Leszek Ośliźlok                                          Sławomir Kowalewski
Przewodniczący Rady Miasta Mława             Burmistrz Miasta Mława

Mława, 21 sierpnia  2018 r.

 

Informacja i fotoreportaż z wręczenia Aktu nadania na stronie:

http://www.mlawa.pl/artykul/general-leszek-surawski-mlawa-jest-jednym-z-najwazniejszych-miast-w-polsce


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/general-leszek-surawski