Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

Publikowane od

OS.524.5.2019.AD

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r., postanowił udzielić na realizację zadań publicznych następujących dotacji:

1)    Klub Sportowy „Zawkrze Mława”
Zadanie: Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej chłopców i piłki ręcznej dziewcząt oraz lekkiej atletyki
Kwota dotacji: 2 500,00 zł

2)    Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj szanse”
Zadanie: Półkolonie - zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież
Kwota dotacji: 6 000,00 zł

3)    Mławskie Centrum Walki
Zadanie: Obóz XX Letniej Szkoły Aikido
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

4)    Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Obóz sportowy
Kwota dotacji: 2 500,00 zł

5)    Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar”
Zadanie: Aktywność fizyczna połączona z historią miasta
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

6)    Fundacja Promocji i Rozwoju Tańca
Zadanie: Wakacyjne Warsztaty Taneczne
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r., ze względu na braki formalne postanowił nie udzielić dotacji na realizację zadań publicznych  następującej organizacji:

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Zadanie: Obóz wypoczynkowo - sportowy w Dziemianach

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/przyznane-dotacje-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-16