Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku

Publikowane od

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i dla Miasta Mława w 2021 roku postanawia udzielić na realizację zadania publicznego w ww. zakresie następującą dotację:

1)    Oferent: Miejski Dom Kultury w Mławie
Zadanie: Program profilaktyczny przeciwdziałający uzależnieniu od narkomanii „Recepta na długowieczność”
Przyznana kwota dotacji: 19 976,00 zł

2)    Oferent: Miejski Dom Kultury w Mławie
Zadanie: Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej ROCKOWANIA 2021 - impreza o charakterze profilaktycznym. Zapobiegamy alkoholizmowi
Przyznana kwota dotacji: 30 000,00 zł

3)    Oferent: Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”
Zadanie: „Wakacje z MAXEM”
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł

4)    Oferent: Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów     
Przyznana kwota dotacji: 16 000,00 zł

5)    Oferent: Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW”
Zadanie: Trzymaj formę
Przyznana kwota dotacji: 13 000,00 zł

6)    Oferent: Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Biegi Mławskie
Przyznana kwota dotacji: 25 000,00 zł

7)    Oferent: Klub Sportowy „Zawkrze Mława”
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów
Przyznana kwota dotacji: 18 000,00 zł

8)    Oferent: Klub Sportowy „Akademia Piłkarska  Nazar”
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów
Przyznana kwota dotacji: 4 000,00 zł

9)    Oferent: Klub Sportowy POWER Basket
Zadanie: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież w ramach uczestnictwa w zajęciach sportowych i sportowo - rekreacyjnych, profilaktyka i wsparcie psychologiczne jako czynniki chroniące przed problemami jakichkolwiek uzależnień
Przyznana kwota dotacji: 7 000,00 zł

10)    Oferent: Klub Sportowy „Marlin” Mława
Zadanie: Wolni od nałogów - nakręceni na sport
Przyznana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. postanawia nie udzielić dotacji na realizację następującego zadania publicznego:

Oferent: Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Spływ kajakowy

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 kwietnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-zdrowia