Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

Publikowane od

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym w 2021 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Mława postanowił nie udzielić dotacji na realizację zadań publicznych
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r. następującym oferentom:

1.    Mławskie Stowarzyszenie Amazonki
Zadanie: Spotkanie edukacyjne i rozrywka
Kwota dotacji:  615,00 zł

2.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Klub Seniora „Złota Jesień” odwiedza Ciechocinek
Kwota dotacji: 3 000,00 zł

3.    Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie
Zadanie: Zdrowy i aktywny senior
Kwota dotacji: 3 000,00 zł

4.    Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie
Zadanie: Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych
Kwota dotacji: 3 385,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-5