Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

Publikowane od

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r. następującym oferentom:

1.    Mławskie Centrum Sportów Walki
Zadanie: Obóz sportowy dla dzieci
Przyznana kwota dotacji: 2 000,00 zł

2.    Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar”
Zadanie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - półkolonie letnie    
Przyznana kwota dotacji: 4 500,00 zł

3.    Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Obóz pływacki
Przyznana kwota dotacji: 5 000,00 zł

4.    Klub Sportowy „Zawkrze Mława”
Zadanie: Obóz dochodzeniowy rekreacyjno – sportowy
Przyznana kwota dotacji: 4 500,00 zł

5.    Klub Sportowy „Marlin Mława”
Zadanie: Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z Klubu Sportowego „Marlin Mława”, rocznik 2010-2014    
Przyznana kwota dotacji: 4 000,00 zł

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia nie udzielić dotacji
na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r. następującemu oferentowi:

Klub Sportowy „Marlin Mława”
Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z Klubu Sportowego „Marlin Mława”, rocznik 2006-2009

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-4