Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Urszula Perłowska


Zapobieganie bezdomności

Publikowane od

Bezdomność zwierząt jest bardzo złożonym problemem, a jej przyczyny bardzo często tkwią w ludzkich zachowaniach. Obecnie ograniczenie bezdomności zwierząt opiera się na trzech filarach: edukacji właścicieli, znakowaniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji. Problemem bezpośrednio połączonym z bezdomnością są porzucenia zwierząt domowych, które często są powodem nieprzemyślanej decyzji o zakupie psa.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do obowiązków gmin. Więcej informacji w programie – link TUTAJ


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/zapobieganie-bezdomnosci