Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Samorząd województwa zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Publikowane od

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca br.

Roczny Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań do realizacje przez organizacje pozarządowe. Program wskazuje również jakie zadanie publiczne w danym roku samorząd określa jako priorytetowe.

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.

Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

 
Wypełnij i przekaż nam wypełniony formularz konsultacyjny do 20 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

            Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
            Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
            ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
            z dopiskiem „Program współpracy 2023”

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialogat[3][2]mazovia [dot] pl.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/samorzad-wojewodztwa-zaprasza-do-wspoltworzenia-programu-wspolpracy-z-organizacjami