Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Energooszczędne żarówki = dwukrotnie mniejszy pobór prądu

Publikowane od

Zakończyliśmy wymianę oświetlenia w parku miejskim. Funkcjonujących tam wcześniej 110 żarówek sodowych zostało zastąpionych nowymi, energooszczędnymi typu LED. Sześć z nich – te, które oświetlają skatepark – ma większą moc.

Zgodnie z dokonanymi przez nas analizami zużycia energii elektrycznej w analogicznych okresach w różnych latach, po dokonanej wymianie pobór energii przez lampy w parku zmniejszy się dwukrotnie, co w znaczący sposób przełoży się na mniejsze rachunki dla miasta. Prace związane z wymianą lamp zostały ukończone 20 września 2022 r. Życzymy przyjemnych spacerów mławskim parkiem!

KN / KSM


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/energooszczedne-zarowki-dwukrotnie-mniejszy-pobor-pradu