Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Narodziny Bolesława II Uszatego - Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

Publikowane od

Praca z lekturą szkolną stała się dla Uczniów klasy VI b początkiem twórczych działań, których owocem jest prototyp klasowego robota  - Bolesława II Uszatego.
Inspiracją stały się książki Rafała Kosika z serii „Feliks, Net i Nika”, zakupione w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Uczniowie, pracując w grupach wykonywali, według własnego pomysłu, poszczególne elementy, które w zakończeniu projektu zostały złożone w całość. 
Podczas głosowania wybrano również nazwę robota. Większością głosów nazwano go Bolesław II Uszaty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/narodziny-boleslawa-ii-uszatego-szkola-podstawowa-nr-6-z-oddzialami-integracyjnymi-im