Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Urszula Adamczyk


Dofinansowanie dla firm z sektora gospodarki wodnościekowej

Publikowane od

Trwa nabór do projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. Wnioski można składać do 2 lutego 2023 r.

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.
W ramach projektu można zdobyć dofinansowanie (ponad 7 800 zł na jednego pracownika)  do różnego rodzaju szkoleń, kursów. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Operatorem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ ARLEG ” S.A.
Więcej informacji znajduje się TUTAJ

W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/dofinansowanie-dla-firm-z-sektora-gospodarki-wodnosciekowej