Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Grzegorz Malon


ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

Publikowane od

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały przygotowane materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom dostępnie poniżej.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/asf-srodki-kontroli-bioasekuracja-zasady-przemieszczania-swin