Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Urszula Adamczyk


IV edycja konkursu "Odkrywamy nasze dziedzictwo"

Publikowane od

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Mottem tegorocznej edycji są słowa zaczerpnięte z wiersza pt. „Zieleń” Juliana Tuwima: „O zieleni można nieskończenie”. Prace można przesyłać do 30 czerwca.

W obliczu zmieniającego się krajobrazu kulturowego oraz problemów klimatycznych, dziedzictwo architektury krajobrazu nabiera wciąż nowych znaczeń. W tym roku Urząd Marszałkowski zachęca do odkrycia przestrzeni ukształtowanej przez człowieka z uwzględnieniem szaty roślinnej, tj.: parków, ogrodów, alei, skwerów, rynków, sadów, osiedli i in. Celem jest, aby zwrócić uwagę na piękno oraz potrzebę ochrony i opieki historycznych, jak i współczesnych układów urbanistycznych oraz ruralistycznych, w których zieleń odgrywa istotną rolę.
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 czerwca br. do godz. 12.00 przesłać na adres: dziedzictwoat[3][2]mazovia [dot] pl: jedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „O zieleni można nieskończenie”, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r. Plik zdjęcia należy opisać w następujący sposób: miejscowość, w której wykonano zdjęcie, tytuł zdjęcia. Do zdjęcia należy dołączyć skan podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza zgłoszeniowego.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I-III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Laureaci i laureatki konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;

II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;

III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;

maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Więcej informacji o konkursu można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwoat[3][2]mazovia [dot] pl. Konkurs objęty jest patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/iv-edycja-konkursu-odkrywamy-nasze-dziedzictwo