Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Ekologiczny piknik rodzinny w „Jedynce”

Publikowane od

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2023 zainaugurował program dotacyjny pod nazwą „Ekologiczny piknik rodzinny” odbywający się pod honorowym patronatem Pani Minister Klimatu i Środowiska - Anny Moskwy. Program skierowany został do wszystkich samorządów z województwa mazowieckiego, a jego podstawowy cel to wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego.

W realizacji programu WFOŚiGW w Warszawie współpracuje z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, który do realizacji zadania na terenie Miasta Mława zarekomendował Szkołę Podstawową nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie.

W ramach programu 2023 – EE-2 – „Ekologiczny piknik rodzinny” Miasto Mława zaplanowało przedsięwzięcie pn. EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY w Szkole Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie pod hasłem: „Edukacja ekologiczna w zakresie zrównoważonej gospodarki wodą”.

Złożony przez Miasto Mława wniosek przeszedł weryfikację instytucji zarządzającej i został pozytywnie rozpatrzony. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji wynosi 100% i zostało przyznane w maksymalnej kwocie 30 000,00 zł.

Realizację pikniku, którego uczestnicy poprzez udział w zabawach zobaczą, jak ważną rolę w ochronie środowiska odgrywa woda oraz dowiedzą się, jak prawidłowo i racjonalnie korzystać z wody, dbać o jej czystość, a także czym jest bioróżnorodność, planuje się we wrześniu 2023 r. W programie pikniku przewidziano m.in. występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, konkursy ekologiczne i sportowe, gry i zabawy edukacyjne, quizy oraz stoiska z warsztatami edukacyjnymi dla całych rodzin. Już dziś – zapraszamy!

 

[2]

[3]

LG, KN

il.: Pixabay


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/ekologiczny-piknik-rodzinny-w-jedynce