Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Seminarium popularno – naukowe „Z naszego ogródka. Historie lokalne Ziemi Zawkrzeńskiej -  ziemiaństwo”

Publikowane od

Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe, Starosta Powiatu Mławskiego i Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechnowie zapraszają na seminarium popularno – naukowe „Z naszego ogródka. Historie lokalne Ziemi Zawkrzeńskiej -  ziemiaństwo”.

Swoje wykłady przedstawią:

  • dr Bogumiła Umińska „Mławscy ziemianie w okresie popowstaniowym”
  • Robert Zaborowski „Siedziby ziemiańskie na Ziemi Zawkrzeńskiej”
  • Jerzy Piotrowski „Od obronnej fortalicji do rezydencji magnackiej w Bieżuniu – geneza, przemiany, właściciele oraz plany na przyszłość
  • Piotr Karwowski „Genealogia – praktyczne poszukiwania”.

Seminarium obędzie się 24 maja 2023 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w auli filii Państwowej Uczelni Zawodowej w Mławie przy ul. Warszawskiej 52.

Seminarium będzie realizacją zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, którego organizację powierzono stowarzyszeniu w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego przez Zarząd Powiatu Mławskiego. 
 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/seminarium-popularno-naukowe-z-naszego-ogrodka-historie-lokalne-ziemi-zawkrzenskiej