Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Zapraszamy na warsztaty strategiczne

Publikowane od

Urząd Miasta Mława prowadzi prace nad przygotowaniem dokumentu pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035”. W ramach prac we wtorek 6 czerwca 2023 roku w Miejskim Domu Kultury przy ul. Stary Rynek 13 w sali na pierwszym piętrze odbędą się warsztaty strategiczne.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w podziale na dwie grupy:

  • od godz. 12.00 dla mieszkańców Miasta Mława, w tym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji/przedsiębiorców działających na terenie Miasta Mława;
  • od godz. 14.00 dla radnych Miasta Mława, przedstawicieli samorządu szczebla miejskiego, jak i powiatowego, przedstawicieli jednostek kultury, sportu i pomocy społecznej.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego celami będą:

  • opracowanie analizy SWOT,
  • ustalenie hierarchii problemów oraz identyfikacja możliwych sposobów ich rozwiązania,
  • sformułowanie misji i wizji Miasta Mława,
  • identyfikacja celów strategicznych, spójnych z celami ustalonymi w dokumentach na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i ponadlokalnym,
  • sformułowanie kierunków działań strategicznych,
  • określenie wskaźników pozwalających na monitoring procesu wdrażania strategii,
  • wyznaczenie jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie i monitoring realizacji strategii.

Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału na adres mailowy: biuroat[3][2]grupabst [dot] pl lub pod numerem telefonu 32 722 84 54 oraz do wiadomości p. Lidii Gniadek, Urząd Miasta Mława, lidia [dot] gniadekat[3][2]mlawa [dot] pl do dnia 30.05.2023 r.

LG / WSR

fot.: Hippox


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/zapraszamy-na-warsztaty-strategiczne