Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Urszula Adamczyk


Segregujmy śmieci z większą dbałością

Publikowane od

Firma, która wywozi z terenu Mławy odpady, przeprowadziła kontrolę sposobu segregacji śmieci przez mieszkańców. Niestety jej wyniki nie są najlepsze. Często w pojemnikach na odpady zmieszane są wyrzucane śmieci, które powinny trafić do odpadów segregowanych. Problem dotyczy zwłaszcza bloków.

Pamiętajmy, że wszyscy musimy segregować odpady komunalne. Obowiązek ten jest powszechny. Każda gmina musi też osiągnąć wyznaczony rocznie poziom recyklingu, inaczej grożą jej kary finansowe. Ten z kolei w znacznym stopniu zależy od jakości sortowania odpadów u źródła, czyli w miejscu gdzie powstają.

Właściciele nieruchomości, w których segregacja nie jest prawidłowa, otrzymują przypomnienia o obowiązku jej prowadzenia. Jeśli sytuacja się nie poprawi, konieczne może być podwyższenie opłat za odbiór śmieci. Segregujmy zatem, bo warto.

Złą jakość segregacji w naszym mieście widać na załączonych zdjęciach.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/segregujmy-smieci-z-wieksza-dbaloscia