Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Przypominamy: bezpłatna kastracja zwierząt – tylko do końca września!

Publikowane od

Jak już informowaliśmy na naszej stronie, Miasto Mława pozyskało z budżetu Województwa Mazowieckiego pomoc finansową na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” polegającego na sterylizacji lub kastracji kotów i psów należących do mieszkańców Mławy oraz elektronicznym znakowaniu przed zabiegiem zwierząt, które nie są jeszcze oznakowane. W ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” pozyskaliśmy na ten cel 20 000 zł. Drugie tyle przeznaczy na realizację zadania Miasto Mława.

W ramach zadania będziemy mogli wykonać sterylizację bądź kastrację około 60 psów i 60 kotów, których właścicielami są mieszkańcy Miasta Mława. Zabiegi będą wykonywane przez wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiot. Będą mogły zostać wykonane wyłącznie u zwierząt, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do ich przeprowadzenia, np. ze względu na zły stan zdrowia lub wiek.

Zainteresowani udziałem w programie właściciele zwierząt z terenu Mławy mogą składać wypełnione wnioski w kancelarii Urzędu Miasta Mława w terminie do 30 września 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Do wniosku należy załączyć kserokopię książeczki zdrowia psa lub kota bądź innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia. W przypadku psów wymagane jest załączenie kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. Jedno gospodarstwo domowe może zgłosić maksymalnie jedno zwierzę do wzięcia udziału w programie. Niezbędne formularze oraz regulamin programu są załączone pod tym artykułem – prosimy o zapoznanie się z nimi.

Podejmowane działania mają na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Mławy, a w szczególności zmniejszenie ich niekontrolowanego rozmnażania się, jak również ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w systemie identyfikacji zwierząt. Dodajmy, że w 2022 roku miasto udzieliło pomocy aż 128 zwierzętom, z czego 52 stanowiły bezpańskie psy, a 64 – koty. Otrzymały one opiekę weterynaryjną. Dzięki aktywnym poszukiwaniom osób chętnych do adopcji zwierząt, tylko 10 psów zostało przekazanych do schroniska. Miasto Mława od kilku lat prowadzi też akcję bezpłatnego znakowania psów właścicielskich, czego efektem jest szybkie ustalenie właścicieli zwierząt zagubionych.

KN, MB


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/przypominamy-bezplatna-kastracja-zwierzat-tylko-do-konca-wrzesnia