Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Janusz Grochowski Mławianinem Roku 2023

Publikowane od

Po raz 25. kapituła tytułu Mławianin Roku uhonorowała osobę, której zasługi dla miasta – szczególne w roku poprzednim – zaprocentowały nominacją przez mieszkańców. O trafności kandydatury Janusza Grochowskiego świadczy fakt, że jego osobę zaproponowało dwóch niezależnych wnioskodawców.

Gala przyznania tytułu Mławianin Roku 2023 odbyła się we wtorek 23 kwietnia br. w Sali na dachu Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Zanim Janusz Grochowski – ekonomista, archiwista i specjalista od marketingu, a dla mławian przede wszystkim miłośnik sportu i autor książek dotyczących historii mławskiego sportu – odebrał nagrodę, genezę powołania do życia nagrody i tytułu Mławianin Roku przedstawił zebranym Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej Michał Nowakowski. Następnie przewodniczący Kapituły Mławianin Roku – Stanisław Matyjasik – przedstawił werdykt gremium, któremu przewodniczy i zaprosił na scenę laureata. Janusz Grochowski stanął przed publicznością w towarzystwie wnucząt – Julii i Filipa, utalentowanych młodych mieszkańców Mławy.

Postać i dokonania tegorocznego laureata, w formie ciekawej i barwnej laudacji wygłosił przedstawiciel wnioskodawców i równocześnie przyjaciel Janusza Grochowskiego – doktor Andrzej Niewada. Tradycyjnie, o wręczenie statuetki świętego Wojciecha poproszono Burmistrza Miasta Mława. – Zapracował Pan na to wyróżnienie bardzo mocno. Dodatkowo – co jest rzeczą wyjątkową – dwa podmioty złożyły wniosek, aby Pan został wyróżniony tym honorowym, wyjątkowym dla nas tytułem – powiedział burmistrz Sławomir Kowalewski. –  Wszyscy Pana znamy, szanujemy, podziwiamy, kochamy za to, co dla nas, społeczeństwa, i dla miasta Mława Pan zrobił, i zapewne jeszcze Pan zrobi – dopowiedział. Burmistrz przypomniał, że uroczość przyznania tytułu Mławianin Roku odbywa się w dniu święta patrona miasta – świętego Wojciecha, a laureat otrzymuje statuetkę przedstawiającą biskupa praskiego, której nie można kupić, można na nią jedynie zapracować. O tym, komu zostanie ona przyznana, każdego roku decydują mieszkańcy Mławy, stąd niepowtarzalny charakter nagrody. Janusz Grochowski przyjął statuetkę od Sławomira Kowalewskiego i jego zastępcy – Szymona Zejera. Warto dodać, że jednym z wnioskodawców przyznania Januszowi Grochowskiemu wyróżnienia był właśnie burmistrz Mławy.

Następnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej Michał Nowakowski wraz z członkami zarządu oraz pani Ewa Juszkiewicz wręczyli dyplom, nadali tytuł Mławianin Roku 2023 oraz przyznali nagrodę honorową im. Profesora Ryszarda Juszkiewicza Januszowi Grochowskiemu.

Laureat podziękował za wyróżnienie wnioskodawcom, Towarzystwu Miłośników Ziemi Mławskiej, kapitule nagrody, burmistrzowi oraz mieszkańcom Mławy. Przyznał, że do pracy pisarskiej i aktywności społecznej dopingowało go wiele osób, szczególnie rodzina, Leszek Kuligowski, Grzegorz Morawski oraz Sławomir Kowalewski. Dzięki ich podpowiedziom i zachętom spod pióra laureata wyszły cztery książki o tematyce sportowej, a wydawcą dwóch ostatnich – „Stulecie Mławianki 1923-2023” oraz „Historia mławskich stadionów” – w latach 2023-2024 było Miasto Mława.

Galę „Mławianin Roku 2023” uświetnił występ znakomitej Joanny Kiszkurno, a uroczystość prowadził Mateusz Przybyszewski. Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta Mława zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mławskiej przy współpracy Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Magdalena Grzywacz/KSM

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/janusz-grochowski-mlawianinem-roku-2023