Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Uzupełniająca rekrutacja do przedszkola

Publikowane od

W wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Mława i dysponowania wolnymi miejscami w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie przy ul. Hożej 6 (MPS 3) dla którego organem prowadzącym jest Miasto Mława, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. 

Wniosek w postępowaniu uzupełniającym o przyjęcie dziecka do MPS 3 składa się elektronicznie w terminie od 14.05.2024 r. od godz. 8:00 do 16.05.2024 r. do godz. 15:00. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym, za pośrednictwem systemu „NABÓR” który dostępny będzie w ww. terminie pod adresem https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/

Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć w formie papierowej bez zbędnej zwłoki do dnia 16.05.2024 r do godz. 16:00 (termin nieprzekraczalny) do siedziby Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie ul. Ordona 14. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie postępowania uzupełniającego traktowane są jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Dla osób niemających dostępu do Internetu lub mających problem, ze złożeniem wniosku w systemie Nabór rejestracji mogą dokonać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 dostępne są pod adresem https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/  oraz w artykule TUTAJ.   

Szczególnie zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu uzupełniającym dzieci sześcioletnie podlegające rocznemu obowiązkowi wychowania przedszkolnego.
 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/uzupelniajaca-rekrutacja-do-przedszkola