Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Piknik historyczny

Krzysztof Napierski / 29 lipca 2022
pokaz musztry kawaleryjskiej
Data
Miejsce
Park Miejski
Organizator
Miasto Mława
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Miejska Biblioteka Publiczna
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława
Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie
Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Mazowsze
Archiwum Państwowego w Warszawie, oddział w Mławie
Dzienny Dom Senior +
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
Nadleśnictwo Dwukoły

W programie przewidziano:

  • Kino plenerowe
  • Piknik militarny
  • Pokaz koni
  • Kramy
  • Stoiska tematyczne
  • Pokaz musztry paradnej koni oraz jeździectwa
  • Koncert „Zakazane piosenki” – chór Cantare